Kako prepoznati dobar rasad paprike?
Prilikom kupovine rasada paprike treba izabrati biljke koje odgovaraju sortnim karakteristikama, koje su zdrave i koje su dobro razvijene. Samo dobar rasad daće dobre biljke koje će uz pravilnu njegu dati obilje plodova.

Rasad paprike treba biti bez oštećenja od štetočina, na biljci ne smiju da se uočavaju simptomi oboljenja.

Prisustvo kotiledonih listića nam govori da je biljka rasla u dobrim uslovima, a njihovo odsustvo je prvi znak da je biljka prošla kroz stanje stresa.

Mlada biljka treba da ima od 6 do 10 dobro razvijenih listova. Boja i veličina listova treba da je ujednačena. Intenzitet zelene boje i oblik listova su sortna karakteristika. Neke sorte su svjetlije obojene, dok druge odlikuje tamnozelena boja.

Veličina rasada se kreće od 16 do 20cm.

Starost rasada biljke se kreće od 50 do 80 dana i sortna je karakteristika:
  • slatka paprika – rane i srednje rane sorte od 50 do 60 dana starosti,
  • slatka paprika – srednjerane i kasne sorte od 60 do 80 dana starosti.
Korjenov sistem treba da je žiličast, dobro razgranat.

Stabljika da je elastična i dobro razvijena.

Comments