Mineri lista

Mineri lista su mali insekti, a štete čine larve koje žive u tkivu lista.

Više o ovoj grupi štetočina u Tekstu

Comments