Zašto su korisni insekti važni za bašte i voćnjake?

Biljke koje uzgajamo privlače mnoštvo insekata koji u njima vide sklonište, hranu, mjesto za odlaganje jaja ili život larvi. Nisu svi insekti neprijatelji naših biljaka. Postoji velika grupa prijateljskih insekata. Neki od njih direktno pomažu biljkama, kao što to čine pčele i bumbari, ili su predatori i paraziti štetnih insekata.

Opstanak bašte i voćnjaka je nezamisliv bez ovih malih pomoćnjika i treba učiniti sve da bi se oni privukli i zadržali.

U prijateljske insekte ubrajamo:

·         Bubamare,
·         Zalatooke ili Mrežokrilke,
·         Osolike muhe,
·         Solitarne pčele,
·         Mrave,
·         Pauke,
·         predatorske insekte,
·         parazitske i mnoge druge insekte.

Ukoliko ovim insektima obezbjedite optimalne uslove za život veoma brzo ćete ih privući. Kako bi ih privukli i zadržali u našim baštama i voćnjacima potrebno je zasaditi medonosno i drugo bilje koje privlači prijateljske insekte: facelija, heljda, gorušica, u fazi cvjetanja crveni luk, mrkva, celer i druge biljne vrste.

BubamareBubamara je najvažniji pomagač naših biljaka. Veliki broj ljudi zna kako izgledaju bubamare, ali ne znaju koliko su one korisne. Odrasle jedinke i larve bubamare se hrane lisnim ušima koje najveću štetu pričinjavaju mladom povrću, ali mogu da u potpunosti unište biljke ili da izazovu izostajanje plodonošenja. Jedna larva bubamare pojede u toku dana 600 lisnih ušiju, dok odrasle jedinke pojedu od 100 do 200 lisnih ušiju. Pored lisnih ušiju u njihovoj ishrani se nalaze leptiraste i vunaste uši.

Biljke poput hajdučke trave, margarete, vratića, kalopera privlače bubamare u naše bašte. 

Dovoljno je da se sjetimo naši baka i prabaka koje su kaloper sadile u svojim baštama, a mi smo to znanje zaboravili.

Bubamare prezimljavaju zimu zaklonjene ispod busenja trava, biljnih ostataka, a mogu se napraviti i skloništa za bubamare. Okvir od skloništa za bubamare treba biti crvene boje, jer ih ta boja privlači. Sklonište ispuniti biljnim materijalom, šupljikavim elementima, busenovima trave.

Zlatooke ili MrežokrilkeNa meniju Zlatooke nalaze se lisne uši, jaja leptira, resičari, grinje - mali biljni pauci, štitaste uši. Mogu da pojedu i do 4 000 jedinki štetnih insekata.

Za razmnožavane bira tamnija, vlažna mjesta koja su nešto hladnija i zaštićenija od direknog zračenja Sunca. Za nju su idealni površine obrasle papratima.

Osolike muhe ili Muhe cvjetare ili LebdjeliceOvi korisni insekti su veoma slični osama i zbog toga stradaju i ako se radi o veoma korisnim insektima. Njihove larve se hrane lisnim ušima, a odrasle jedinke se hrane nektarom i cvijetnim prahom i oprašuju cvjetove. Odrasle jedinke se lako prepoznaju po načinu leta  - kao da lebde u vazduhu.

Solitarne pčele ili Pčele samiceOve pčele se pojavljuju u rano proljeće, lete na nižim temperaturama od pčele. To je veoma značajno za voćarsku proizvodnju. Solitarne muhe lete već na 8 do 10°C i mogu da obave oprašivanje ranih voćnih sorti.

Smještaj za korisne insekte

Jedna solitarna pčela u pogledu oprašivanja može da zamjeni 100 pčela. Zbog navedenih osobina potrebno je stvoriti uslove kako bi se one nastanile u baštama i voćnjacima. Za tu potrebu izdradite hotele za solitarne pčele. Za njih su idalni uslovi ako je hotel ispunjen trskom, izbušenim komadima drveta, bambusom, šupljim ciglama. Treba znati da one lete u krugu radijusa oko 200m i na takvim rastojanjima je potrebno postavljati hotele za njihov smještaj.

MraviMrave obično smatramo štetočinama i najčešće radimo sve da ih uklonimo iz bašta i voćnjaka, posebno zbog njihovog suživota sa lisnim ušima. Međutim, mravi su i te kako korisni. Zajedno sa paucima oni su sanitarna vojska koja neumorno čisti naše bašte i voćnjake.

Mravinjaci su jednim dijelom u tlu i drugim na površini tla, a sačinjeni su od brojnih hodnika i na taj način se stvara prozračnije zemljište i vrši ventilacija tla. Mravi doprinose rasprostiranju sjemena. 

U mojoj bašti su mravi odnijeli sjemenke borača do mjesta na kome ne bih očekivala da će niknuti borač.

Jedna kolinija mrava je izuzetan pomagač u borbi sa štetnim insektima. Mogu da pojedu i do 2 miliona štetnih insekata tokom godine.

Baveći se poljoprivredom primijetila sam smjenu godine mrava i godine puževa golaća. U godini kada se pojave mravi u velikom broju nema puževa golaća i obrnuto, kada se pojave puževi golaći nema mrava u bašti. 2015-e bila je invazija puževa golaća, ali nije bilo mrava. Prošle godine se pojavio tek po neki puž golać, ali su mravi se javljali i selili po bašti. Ove godine je bašta prepuna mravinjaka, ali nema ni jednog puža golaća.

Međutim, mravi mogu u potpunosti da unište usjev, pa čak i stabla voćaka. Zbog toga ih je potrebno suzbijati i natjerati da se presele upotrebom prirodnih sredstava, a o tome više u tekstu .

Pauci

Većina ljudi ima odbojnost prema paucima, ali su oni u većini slučajeva veoma korisni. Za ishranu koriste mnogobrojne štetne insekte: krompirovu zlativu, mnoge dvokrilce, štetne leptire...

Predatorski insekti

Postoje brojne vrste insekata predatora koje love i za ishranu koriste kako odrasle jedinke štetnih insekata tako i njihove larve, lutke i jaja. Najpoznatiji predatorski insekt je bogomoljka.

Parazitski insekti

Među korisnim insektima su i brojne parazitske vrste koje parazitiraju odrasle jedinke i larve štetnih insekata. Najznačajnije iz ove skupine su parazitske osice. Danas se pojedine vrste uzgajaju i puštaju u prirodu u cilju smanjenja brojnosti štetnih insekata. Na takav način se može suzbijati krvava uš. Veliki značaj ove vrste imaju u voćarskoj proizvodnji.

Comments