U kakvim skladištima čuvate urod?
Sezona je ubiranja plodova sa njiva i bašti i postavlja se pitanje gdje uskladištiti ono što smo proizveli. Čitav je niz preventivnih mjera kojima se mogu spriječiti štete i umanjiti gubici tokom skladištenja.

Kako bi uspješno očuvali uskladištene poljoprivredne proizvode potrebno je sa velikom pažnjom pristupiti odabiru mjesta gdje ćemo izgraditi skladište. Potrebno je izbjegavati mjesta sa visokim nivoom podzemne vode, uvale gdje se sakuplja voda. Što je teren oko skladišta i samo skladište više izloženo dejstvu vlage to je veća mogućnost naseljavanja gljivica koje mogu u potpunosti uništiti uskladištene proizvode. Objekat bi trebao biti namijenjen isključivo za skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Na terenu se često susreće pojava da u vrijeme kada je skladište prazno ono služi kao ostava za sve i svašta, da se drži gorivo, da se pretvori u kokošinjac i mnoge druge namjene. Sve to utiče da takva skladišta postaju praktično neupotrebljiva.

Objekat skladišta da se nalazi na mjestu gdje je dobro provjetravanje. Poželjno je da oko njega nema drveća i grmlja koje bi naselili insekti i druge štetočine, gdje bi se zadržavale ptice, i koje bi poslužilo kao izvor patogena.

Čak i kada jeprazno skladište treba biti čisto. Okolina skladišta takođe treba da se uredno održava. Što je veći nered to je više štetočina, posebno miševa i pacova. Najbolje je da je okolo skladišta uredno pokošena travnata površina ili betonska površina koja se lako čisti.

Skladišta trebaju biti izgrađena od čvrstih materijala, zidovi i pod da su bez pukotinau kojima bi se mogli zavući štetni organizmi ili prouzrokovači bolesti. Prozori i vrata moraju se dobro zatvarati. Na prozorima postaviti sitnu mrežu kako bi spriječili ulazak ptica, insekata.

Nakon pražnjenja skladište dobro očistiti. Prije unošenja novog uroda skladište ponovo očistiti, poželjno ga je i okrečiti kako bi ga dezinfikovali. Dezinfekcija u malim skladištima osim krečenjem može da se uradi i tretiranjem dijatomejskom zemljom. U skladištima se tokom zimskog čuvanja mogu unijeti i osušeni buketi biljaka koje svoji mmirisom tjeraju insekte. Osušene biljke se mogu spremiti u platnene vrećice (lovor, neven, pelin).

Star urod koji je zaostao u skladištu potrebno je pregledati, uskladištiti u nekom drugom prostoru ili ga fizički odvojiti od novog uroda.

Optimalna temperatura za čuvanje uskladištenih poljoprivrednih proizvoda se kreće između 10 i 15ºC. Skladište treba da ima dobru termičku izolaciju i da su snabdjevena uređajem za mjerenje teperature. Idealno bi bilo da se pored termometra koji mjeri temperaturu u skladištu nalazi i sonda koja mjeri temperaturu uskladištenog uroda. Najjednostavnija metoda mjerenja temperature unutar uskladištenog proizvoda je da se u masu zrna gurne ruka, ako osjetimo da je masa topla to je znak da se temperatura penje iznad 18ºC i da je potrebno provjetravanje mase (previjavanje, lopatanje, prebacivanje) i snižavanje temperature.

Osim temperature važan parametar je i vlažnost. Skladišta trebaju biti suva, izolovana od vlage. Urod treba biti osušen. Optimalna vlažnost zrna za većinu ratarskih kultura se kreće ispod 15%.

U toku čuvanja uskladištene poljoprivredne proizvode je potrebno redovno nadgledati i provjeravati. U zavisnosti od stanja vršiti provjetravanje, suzbijanje štetočina, zaštitu od ptica, miševa, preduzimati akcije suzbijanja.

PS 
Ako budemo imali šta ubrati...

Comments