Ose - pomagači u baštama i voćnjacima
Ose imaju reputaciju strašnih insekata, ali one su izuzetno korisne u baštama i voćnjacima. Osim što su poznate po ugrizu koji izaziva crvenilo, oticanje, svrab, alergijsku reakciju, ose su odlične kao oprašivači i predatori su mnogih štetnih insekata.

Ne ubijajte ose, jer kada jednu ubijete ona ispušta feromone (mirise) kojima doziva ostale ose da joj pomognu. Ose reaguju na odjeću žute boje. Ne paničariti u blizini osa, ne mahati rukama, jer nagli i brzi pokreti razdražuju ose. Uklanjati sa stolova svu hranu koja privlači ose, hranu držati poklopljenu i dobro zatvorenu. Ako ose pronađu i najmanju mrvicu hrane njihov broj će se brzo povećati.

Ose su poznate kao teritorijalni insekti. Kada na njihovu teritoriju stavimo napuhanu papirnatu kesu one će pomisliti da postoji još jedno gnijezdo osa i napuštaju to područje. Kesa treba da je od smeđeg papira, jer je po boji najsličnije gnijezdu ose.

Odrasle ose za ishranu koriste biljne sokove i nektar. U stalnoj su potrazi za hranom. Leteći od cvijeta  do cvijeta one vrše i oprašivanje.

Larve za svoju ishranu koriste hranu bogatu proteinima koja se sastoji od ižvakanih insekata.

Ose su i odlični predatori. Tamo gdje su prisutne ose ima veoma mali broj gusjenica na povrću i voću.

Comments