300 stabala drenjine i rasadnik - za proizvode "Po propisu"
Đuro i Kova Pećanac, iz Drvara, se sa porodicom bave uzgajanjem i preradom drenjine.

Zašto je njihova rakija od drenjina cijenjena i šta sve proizvode?


Saznajte u Tekstu

Hvala Milici i gospođi Kovi.

Comments