Pokosili ste travu i šta sad sa tom biljnom masom? Napravite tečno, fermentisano đubrivo.Kako napraviti đubrivo od pokošene trave?

Kako se ovo đubrivo koristi?

Više u Tekstu

Comments