Priprema voćnjaka za zimu

Nakon berbe lijepe dane u novembru treba iskoristiti da pripremimo voćnjak za zimu. U voćnim stablima se dešava čitav niz promjena kojima se stabla prilagođavaju zimskim uslovima. Nama su vidljivi spoljni pokazatelji tih promjena: dozrijevanje, berba, opadanje plodova, promjena boje i opadanje listova. Unutar stabla se dešavaju burni procesi, a voćka samnjuje sadržaj vode i povećava sadržaj suve materije. To će joj pomoći da lakše podnese zimske vremenske priliki i spiječiti pojavu izmrzavanja.

Očistit voćnjak prije zime

Opadanje listova je momenat kada treba iskoristiti ovo lijepo vrijeme i obaviti sanacijsko čišćenje voćnjaka. Voćnjak je potrebno pripremiti za zimu primjenom različitih pomoloških i agrotehničkih mjera kako bi smanjili infekcioni potencijal patogena prouzrokovača raznih voćnih oboljenja i brojnost prezimljujućih oblika štetnih organizama.

Opalo lišće, polomljenje grane, plodovi koji leže na tlu ili vise na granama, rane na drvetu, kora su mjesta koja mogu poslužiti kao skloništa prezimljujućih oblika štetočina i prouzrokovača oboljenja.

Insekti prezimljavaju u različitim razvojnim oblicima: jaja, larve, lutke i odrasli oblici.

Gljivice, najčešći prouzrokovači oboljenja, prezimljavaju u obliku spora ili micelija.

Opalo lišće i plodove potrebno je sakupiti i ukloniti iz voćnjaka. Lišće iz voćnjaka možemo iskoristiti za pripremu gredica za sadnju povrća, kao malč ili za pripremu komposta koji ćemo primjenjivati u povrću i cvjeću. Posebno je potrebno ukloniti opale plodove sa zemlje, jer ti plodovi privlače miševe i ostale štetočine.

U jesen obaviti sanitarnu rezidbu

Nakon opadanja lišća potrebno je izvršiti sanitarnu rezidbu i ukloniti sve suhe, polomljenje i oštećene grane. Ove grane su idealno stanište štetnih organizama. Takođe, dobro pregledajte da nema grana sa simptomima oštećenja, prisustva štetočina ili simptomima oboljenja. Takve grane obavezno odstraniti, kao i grane sa jajnim leglima insekata koje trebamo spaliti.

Prilikom rezidbe koristiti dezinfikovan alat.

Ukloniti mumificirane plodove sa grana u krošnji, četkom oljuštiti staru i ispucalu koru, očistiti i sanirati rane. Prilikom četkanja oko stabla prostrijeti platno na koje će spasti ispucala kora, ali i štetočine. Sadržaj platna ukloniti iz voćnjaka. Četkanjem ćemo spriječiti razvoj mahovine i lišajeva na kori drveta.

Dezinfekcija kore stabla

Nakon četkanja možemo izvršiti dezinfekciju kore stabla. Ovaj postupak je preporučljiv kada smo priliko četkanja utvrdili prisustvo štetočina ili kada postoji opasnost od pojave oboljenja i štetočina koji prezimljuju na kori stabla. Dezinfekcija se obavlja rastvorom kojeg pripremamo od pepela i sapuna.

Za pripremu rastvora potrebno je uzeti: do 300g pepela, 5g sapuna, 1l vrele vode.

Pepeo i sapun se preliju sa vrelom vodom i dobro miješaju, oko 15 minuta, dok se pepeo i sapun u potpunosti ne rastvore. Tako pripremljen rastvor četkom ili metlom nanijeti na koru stabla, račvište prvih grana.

Nakon što smo očistili voćnjak izvršiti đubrenje organskim đubrivima koja su bogata fosorom i kalijem.


Comments