Postupak presađivanja afričke ljubičice
Kako bi naš poduhvat presađivanja afričke ljubičice bio uspješan dobro bi bilo da ispoštujemo neka pravila koja će nam pomoći da i dalje uživamo u cvjetovima ovih divnih biljaka. Prije presađivanja uklonite sve cvjetne pupoljke.

Izbor saksije

Keramičke saksije treba izbjegavati kada je u pitanju uzgajanje afričke ljubičice. Razloga za to ima dosta, a neki od njih su:

·         zemlja u keramičkim saksijama se brže isušuje,
·         na mjestu gdje list dodiruje ivicu keramičkog lonca dolazi do pojave truleži lista.

Bolja je varijanta da se koriste plastične saksije koje treba da su za broj veće od prethodne sakse. Veličina saksije zavisi od razvijenosti biljke, broj stvorenih novih biljčica i mogućnosti djelenja biljnog busena.

Zemlja za sadnju se može kupiti namjenska za ljubičice ili je možemo sami napraviti od kvalitetne zemlje, treseta i dezinfikovanog riječnog pjeska u odnosu 5:3:1 i malo humusa koji će dodatno obogatiti zemlju. Na dno saksije staviti drenažni sloj.

Priprema biljke i postupak prilikom vađenja iz saksije

Nekoliko sati prije presađivanja, najbolje uveče, zaliti saksiju u kojoj se nalazi biljka koju ćemo presađivati. Voda za zalijevanje treba imati sobnu temperaturu. Prilikom zalijevanja nemojte kvasiti biljku i listove.

Kada se biljka izvadi iz posude potrebno je pregledati u kakvom je stanju biljka. Odstraniti sve suve, slomljene listove i listove koji na sebi imaju simptome promjene boje (smeđe mrlje). Pregledati u kakvom je stanju korjen. Oštećeno korjenje ukloniti. Preraslo korjenje skratiti. Nakon skraćivanja korjenja potrebno je rezove zaštititi od trulenja ugljenim prahom.

U zavisnosti koliko se novih biljaka razvilo i u kakvom su stanju obaviti djelenje busena biljke. Mlade biljke sa najmanje 3 dobro razvijena lista i razvijenim korjenom mogu se samostalno posaditi u novu saksiju.

Sadnja biljke

Dubina sadnje biljke treba biti odgovarajuća. Donji listovi ne trebaju dodirivati površinu zemlje u saksiji. Suviše duboko posađena biljka sklona je trulenju, dok je suviše plitko posađena biljka sklona isušivanju.

Na dno saksije staviti drenažni sloj, zatim sloj zemlje pa busen biljke. Prostor između biljke i zidova saksije ispuniti zemljom koju lagano pritisnemo. Biljku zaliti odstojalom vodom.


Comments