Kao druga porodica


Program osnaživanja nezavisnih medija,
Independent media empowerment program (IMEP)

Ovaj tekst realizuje se u okviru projekta "Žene pričaju" zahvaljujući sredstvima iz IMEP programa New Voices podržanog od strane USAID-a i Centra za promociju civilnog društva.


Svoj doprinos u olakšavanju problema s kojima se susreću osobe sa mentalnim poteškoćama daje Udruženje građana „Zajedno“ iz Banja Luke.  Članovi ovog Udruženja su psihički oboljele osobe, članovi porodica koji imaju oboljelog člana, profesionalci, volonteri, studenti, saradnici raznih profila, ljudi koji svojim radom prevazilaze brojne poreškoće: od socijalnih pitanja, stigmatizacije, predrasuda, kršenja ljudskih prava, odbačenosti, izolovanost. To ih nije spriječilo da postignu izvanredne uspjehe.

Radovi izloženi u prostoriji Dnevnog centra

Priča o ovom Udruženju je jedna topla, ljudska priča ispričana kroz priču žene u kojoj doznajemo šta ovo Udruženje znači članicama i članovima.

„Udruženje je osnovano 2006. godine na inicijativu JU Centra za socijalni rad Banja Luka, a već 2007. godine sa radom je počeo i prvi Dnevni centar za duševno bolesne ljude u Banja Luci. Udruženje i Dnevni centar djeluju kao podrška za socijalno uključivanje i jačanje kapaciteta članova sa različitim problemima. Uspjeli su da i pored skromnih finansijskih sredstava i prostora stvore prijatnu atmosferu“ – objašnjava Zora Balaban Pilipović.

Zora Balaban Pilipović i radovi vrijednih korisnika Dnevnog centra

Organizuju mnogobojne aktivnosti

Kada uđete u prostorije Dnevnog cetra oduševićete se brojnim dekorativnim i ukrasnim predmetima koje izrađuju korisnici.„Dosta ljudi započinje dan u našem Dnevnom centru gdje imamo malu kuhinju. Mogu da popiju jutarnju kafu u prijatnoj atmosferi, a svaki dan je obezbjeđen i obrok za korisnike. Dobar dio ljudi dolazi iz razorenih porodica, usamljeni su, izolovani i ovdje su pronašli veliku podršku u svakodnevnom životu. Za mnoge članice i članove sa problemima ovo je druga porodica, mjesto gdje se odvija njihov život i gdje su pronašli svoju svrhu. Ljudi rado dolaze, njihov život je sadržajniji i kvalitetniji zahvaljujući radionicama i aktivnostima koje se ovdje dešavaju.

U njihovim rukama nastaju lijepi ukrasni predmeti

Osoblje Dnevnog centra pod vodstvom Ružice Atanacković uspijeva da osigura odvijanje brojnih aktivnosti za korisnike. Kroz radionice, razne programe i izlete prošao je veliki broj članova.

Od Zore saznajem koliko su članovi Udruženja aktivni: „Možemo da se iskažemo kroz kreativan rad, muziku, horsko pjevanje, literarne i likovne radove. Članovi likovne sekcije su imali izložbu u prostorijama Kulturnog Centra „UDAS“ u Banja Luci. Članovi hora su nastupali povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ja sam organizovala više događaja. Poslednji je bio 14. februara 2019. godine kada sam predstavila tri udruženja kroz koja sam djelovala: Udruženje likovnih umjetnika „Asocijacija slobodnih artista“, Udruženje građana „Zajedno“ i Udruženje građana „Kultura kulturi“ iz Banja Luke.“

Za prijatelje se uvijek nađe lijep poklon

Svakog ponedeljka i srijede realizuju se Kreativne radionice koje traju po nekoliko časova. Ove radionice vodi Jasminka Pavić, a korisnci svoju kreativnost iskazuju kroz stvaranje izuzetno lijepih radova u raznim tehnikama kao što su dekupaž na raznim predmetima, oslikavanje stakla, oslikavanje predmeta od drveta i druge tehnike.Radionice muzikoterapije se odvijaju dva puta sedmično i veoma su popularne kod članica i članova Udruženja. Članovi hora često nastupaju, a svake godine 10. oktobra imaju nastup povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Njihovi nastupi su veoma dobro prihvaćeni od strane publike.

David Zorić vodi Psihološku radionicu koja je velika pomoć članicama i članovima. Imaju i individualne razgovore sa psihologom. Problem je što sada imaju samo jednog pisihologa, a potrebe su znatno veće.„Članovi Udruženja su uložili primjedbe, koje su prihvaćene, na Zakon o mentalnom zdravlju u procesu izmjene. Na ovaj način se borimo da članovi Zakona budu prilagođeni potrebama lica sa psihološkim problemima. Zahvalujući donaciji vlade Švajcarske realizuje se projekat Govorništa. Kroz ovaj projekat članice i članovi Udruženja se edukuju kako da uspostave kontakte sa medijima, predstave rad Udruženja, ispričaju svoju životnu priču i na taj način široj javnosti približe probleme sa kojima se susreću. Tokom godina postojanja polako mijenjamo stav zajednice prema članovima našeg Udruženja. Mogu reći da su te promjene veoma pozitivne i da zajednica sve više prihvata korisnike ovog Dnevnog centra, članice i članove ovog Udruženja  kao vrijedne članove društva“ – poručuje sagovornica Zora.Comments