"Pronađi žabu!"


Dolina Blatne


Zajedno sa članicama Udruženja žena „Bubamara“ istraživala sam svijet žaba u dolini riječice Blatne u opštini Novi Grad. Blatna se ulijeva u rijeku Unu i to već govori da smo cijelo istraživanje provele u prelijepoj prirodi Podgrmeča.
Razlika  između žaba i krastača

Već na samom početku istraživanja shvatile smo da jedan dio članica, naših prijateljica, prijatelja, ljudi sa kojima svakodnevno dolazimo u kontakt ne razlikuje žabe i krastače i da ih nazivaju zajedničkim imenom ŽABE. Za njih su to sve žabe koje žive u vodi, a nije tako.

Žabe i krastače pripadaju razredu vodozemaca Amphibia. Nalazimo ih u skoro svim djelovima planete Zemlje. Interesantno je da na Sjevernom polu nema krastača, dok žaba nema na Južnom polu. Postoji skoro 4 000 raznih vrsta žaba i krastača, ali je od tog broja samo 300 vrsta krastača.

Žabe i krastače su po svojim osobinama i načinu života svrstane u različite porodice. Tokom ovog projekta pronašle smo žabe iz porodica Hylidae i Ranidae, odnosno gatalinke i žabe (zelene i smeđe), i krastače iz porodice Bufonidae.

I pored toga što su na prvi pogled slične žabe i krastače se i te kako razlikuju. Već na prvi pogled žabe i krastače se mogu prepoznati na osnovu dužine nogu, oblika tijela, kože.

Žaba

Žabe imaju duže zadnje noge, koža im je glatka, često sluzava. Tijelo je izduženo. Kod krastača noge su kraće, tijelo zdepasto i spljošteno, koža suvlja i prekrivena bradavicama. Krastače se kreću hodanjem, dok žabe skaču. Kada želi da zastraši krastača pravi sklekove. Žabe čim osjete buku ili opasnost skaču u vodu, posebno u vodu bogatu vegetacijom.

Krastača

Cjelokupan život žaba je vezan za vodu, dok krastače žive na kopnu i voda im je potrebna samo za parenje i polaganje jaja. Postoje razlike i u jajnim leglima. Žabe jaja polažu u vodi  u vidu grozdova dok krastače jaja polažu u vidu niti ispunjenih jajima.

Zbog sporog kretanja krastače veoma često stradaju od saobraćaja, posebno u vrijeme parenja kada prelaze saobraćajnice kako bi došle do vode u kojoj će položiti jajna legla.
Žabe polažu mnogo više jaja nego krastače.

Krastače nemaju zube, dok žabe (ne sve vrste) imaju zubiće u gornjoj vilici.
I žabe i krastače su izuzetno korisne životinje. Za svoju ishranu koriste mnoge insekte. One su pravi insekticid kada su u pitanju komarci.

Većina baštovana i voćara zna da žabe i krastače štite usjeve od štetnih insekata i drugih organizama (puževa).

Comments