Iz bašte!


Sve fotografišem, a zaboravila da fotografišem vlastitu baštu i ovogodišnje plodove. Paradajz iz bašte. Ostatak je završio u zimnici. 

Comments