Kako odabrati dobar pravac redova posijanog povrća?

Corn, Corn Stalk, Stalk, Fi, Field, Farm, Agriculture


Uskoro krećemo sa poslovima sjetve povrća, a svako povrće ima svoje zahtjeve. Neki zahtjevi su specifični za vrstu ili čak za sortu, a neki su zajednički za većinu povrtnih vrsta.
Jedan od tih zajedničkih zahtjeva je smjer redova posijanog, odnosno posađenog povrća. Pravilnim odabirom smjera postavljenih redova omogućićemo uzgajanim biljkama da na najbolji način iskoriste uslove u kojima rastu i razvijaju se.
Od davnina su ljudi primijetili da pravac redova posijanih/posađenih biljaka utiče na biljke. Smjer redova utiče na provjetravanje usjeva, izloženost Suncu i mnoge druge karakteristike.
Ne treba se slijepo držati pravca sjever – jug!
U poljoprivrednoj struci važi pravilo da je najbolji smjer redova sjever – jug. Ovaj pravac redova omogućava dobro provjetravanje uzgajanih biljaka i njihovu dobru izloženost Suncu.
Kada su redovi postavljeni u pravcu istok – zapad dolazi do međusobnog zasjenjivanja biljaka.
Međutim, ne treba se slijepo držati pravca sjever – jug. Prilagođavamo se vrstama biljaka i uslovima u kojima biljke uzgajamo.  Posebnu pažnju treba obratiti vrstama uzgajanih biljaka. Pojedine vrste povrća rastu visoko i ukoliko ih posijemo na južnoj strani bašte mogu stvoriti sjenu što će smetati rastu i razvoju vrsta koje su niže. Pojedinih godina, kada vladaju visoke ljetne temperature, ovo može biti prednost. U godinama sa učestalim padavinama to može pogodovati pojavi biljnih bolesti, naručito truleži i plamenjači, i dovesti do propadanja usjeva u sjeni.
Biljne vrste koje su više bolje podnose sjeverni položaj. Takve vrste su kukuruz, grašak, bob, pasulj. U srednjem dijelu su biljke srednje visine: tikve, tikvice, kupus. Bijeli luk, crveni luk, zelena salata, špinat, rotkiva su vrste koje rastu u prvim redovima, na južnoj strani. Na ovakav način ćemo obezbjediti da su biljke izložene Suncu i da ne pate zbog zasjenjivanja.
Kod odabira pravca pružanja uzgajanih biljaka veliku pažnju posvetiti nagibu zemljišta i provjetravanju. Na nagnutim terenima bolje se odlučiti za redove koji su okomiti u odnosu na nagib terena. Ovo će spriječiti da padavine izaperu hraniva i dovedu do erozije zemljišta.
Obratimo pažnju na smjer vjetrova. Dobra ventilacija je preduslov zdravog usjeva. Što se biljke brže osuše poslije padavina biće manja vlažnost vazduha u mikroklimatu bašte i samim tim se smanjuje mogućnost pojave biljnih oboljenja

Comments