Kada je pravo vrijeme za rezidbu voća?

 Tekst daje odgovor na pitanje kada je pravo vrijeme da započnemo rezidbu voća.

Comments