Da li se pripremate za sjetvu rasada povrća i drugog bilja?

Uskoro ćemo započeti sjetvu rasada raznog povrća i drugog bilja.

Brojni su faktori koji mogu djelovati na klijanje, nicanje, rast i razvoj mladih biljaka.

Preventivnim mjerama možemo ublažiti negativo djelovanje ovih faktora.

Više u novom Tekstu
 

Comments