Prije sjetve povrća treba pripremiti gredice

 Rodna i lijepa bašta je ponos svakog baštovana i baštovanke. Uredne gredice, njegovane bilje i uređene staze su preduslov za dobru berbu, uživanje u radu i odmoru u vlastitoj bašti. Prije sjetve i sadnje biljaka potrebno je pripremiti gredice, a preporučuje se da one imaju pravac sjever-jug. To će omogućiti ujednačeno zagrijavanje gredice. Naravno da se ove preporuke ne treba slijepo držati već se prilagođavati situaciji na terenu.

Priprema gredica

Najjednostavnije za pripremu su niske gredice, a idealno bi bilo da su gredice ograđene. Za ogradu niskih gredica možemo koristiti daske, cigle, plot od puća i slične prirodne materijale. Ograda oko gredica spriječiće rasturanje zemlje i brz gubitak vlage.

Veliki broj baštovana i baštovanki svake godine poslije oranja i frezanja pristupa formiranju gredica, dok su stalne gredice manje zastupljene.

Veličina i širina gredica zavisi od naših potreba, vrste biljke i uslova u bašti. Širina gredice ne treba da bude veća od 1,5m. Širina gredice treba da obezbjedi laku dostupnost sredini gredice sa obe strane. Najlakše ćemo širinu gredice odrediti prema dužini ruke. Kada čučnemo, ispružimo ruku i savijemo prste pod uglom od 90 stepeni trebamo da dosegnemo sredinu gredice. Obično je to širina gredice između 90 i 120cm. Ovakva širina gredice će nam omogućiti da lako obavljamo radove i na sredini gredice. Gredice koje su šire od vaše dužine ruke biće teške za obradu i postaće izvor bolova u leđima, rukama ili ramenu.

Gredice mogu biti uže, a to najviše zavisi od biljne vrste. Biljne vrste koje zauzimaju manje prostora ili koje ćemo uzgajati u jednom ili dva reda mogu da se uzgajajau na užim gredicama. Najmanja širina gredica je 20cm.

Dužina gredica je proizvoljna i najćešće se kreće od 2m. Oblik gredice može biti različit, ali najčešće su pravougaone i kvadratne. Visina gredica se kreće od 20 do 30cm.

Staze između gredica

Staze između gredica treba da budu uređene i dovoljno široke. Staze trebaju da obezbijede lako i neometano hodanje između gredica, a po potrebi i upotrebu poljoprivrednih kolica. Uobičajeno je da se prave staze širine između 40 i 50cm.


Comments