Cikorija - vrijedna biljka

 Obično za cikoriju, vodopiju ili konjogriz kažemo da je dosadan korov, ali je riječ o izuztno vrijednoj biljnoj vrste.

Mnogi su pronašli interes da je uzgajaju.
 Kako se to radi možete pročitati u Tekstu

Comments