A sada uzgajanje rasada - preventivne mjere

 Prevencija bolesti koje se javljaju na rasadu povrća igra najvažniju ulogu prilikom uzgajanja. Njihovim provođenjem možemo spasiti cjelokupnu proizvodnju, jer uzgajati rasad nije jednostavno, lako i finansijski je zahtjevno.

Prije svega sjeme treba da potiče od zdravih biljaka, da je ubrano kada je potpuno zrelo, da je čuvano u odgovarajućim uslovima, da ga prije sjetve dezinfikujemo

Supstrat treba da je kvalitetan, sa dovoljno hranjivih materija i dezinfikovan. Posude treba da su čiste i dezinfikovane. To možemo uraditi panjem sa deterdžentom, tretiranjem bakarnim sulfatom, pet postotnim rastvorom kalijum permanganata, upotrebom slabog rastvora izbjeljivača (budite oprezni), namjenskim sredstvima, vodenom parom i dugim metodama.

Sjetva u optimalno vrijeme, odgovarajuću vlažnost supstrata, temperatura i osvjetljenost će podržati rast i razvoj snažnog rasada.

Sjetva ne smije da bude plitka, mala dubina sjetve, ali ni pregusta. Prevelik boj gusto posijanih biljaka sprečava ventilaciju, biljke nemaju rpostora i dovoljno svjetlosti i dolazi do njihovog izduživanja. Time slabi njihova mehanička struktura i one poliježu.

Nakon nicanja, kada se pojave biljke, primjenjuje se neko od sredstava za dezinfekciju. Do vas je da odaberete sredstvo zaštite, amaterski uzgajivači za mali broj biljaka mogu da koriste rastvor bijelog luka kojim će ujedno obaviti zalijevanje i zaštitu od insekata i bolesti.


Comments