Da li podloga ima uticaj na rezidbu kruške?Jedno zanimljivo pitanje mi je postavio čitalac, a tiče se uticaja podloge na termin rezidbe kruške.

"Da li podloga ima uticaj na rezidbu kruške? Konkretno me interesuje da li je isto ako je jedna sorta na različitim podlogama. Da li je termin rezidbe isti i na kržljavim i na snažnim?"

Odgovor:

Podloge imaju veliki uticaj na izbor optimalnog vremena rezidbe. Stabla na kržljavim podlogama je bolje rezati tokom zime, dok je stabla na podlogama sa izraženim rastom bolje ostaviti za kraj zime i proljeće i veliku pažnju posvetiti ljetnoj rezidbi.
 

Comments