Šta je kompatibilnost i kako utiče na voćna stabla?

 Jedna od pojava koja utiče na uspješnost kalemljenja je kompatibilnost ili podudaranje između podloge i plemke.

Pod kompatibilnošću smatramo dovoljno blisku genetsku vezu između plemke i podloge što rezultira dobrim srastanjem i razvojem voćnog stabla, pod uslovom da su svi ostali faktori povoljni.

Najbolje se pridržavati pravila da se kalemljenjem spadaju voćke iz istog roda. Tako šljiva, kajsija, breskva i nektarina pripadaju istom rodu Prunus.  Međutim, jabuka malus, kruška Pyrus i dunja Cydonia i pored toga što pripadaju istoj porodici, ne pripadaju istom rodu. Najjednostavnije je pogoditi kompatibilnost različitih sorti jabuke i podloge. To znači da kada ih kalemimo jedne na duge dolazi do propadanja kalema ili se nastale biljke slabije razvijaju, slabije su otporne na bolesti i štetočine, ranije završavaju životni vijek.

Izuzetak je glog na koga se mogu kalemiti različite voćne vrste: dunja, kruška i mušmula.

U poslednje vrijeme je popularno da se više voćnih sorti nakalemi na jednu podlogu.  Ono na šta trebamo paziti je da sve imaju približno isti period vegetacije i da dozrijevaju u isto vrijeme ili bar približno isto vrijeme. Samo tada neće dolaziti do iscrpljivanja i smanjenja otpornosti stabla na niske temperature.


Comments