Za koliko dana niče paprika?

 Broj dana koji prođe od sjetve sjemena do nicanja biljčica paprike je pod uticajem brojnih faktora. Prije svega to se odnosi na kvalitet supstrata, temperaturu, vlažnost i osvjetljenost. Ako uzmemo da su ovi parametri u optimalnim vrijednostima, preostaje starost sjemena i o kakvim paprikama je riječ.

Ljute paprike imaju jačnu sjemenu opnu i na njihovo nicanje je potrebno sačekati 10 do 14 dana. U slučaju da je sjeme starije i da uslovi nisu optimalni period klijanja i nicanja može da traje i do mjesec dana. To za sobom povlači sve rizike koji se javljaju kada je sjeme predugo u zemlji.

Slatke paprike imaju tanju, nježniju sjemenu opnu i zbog toga brže klijaju i niču. U optimalnim uslovima niču već poslije 7 do 10 dana, dok u manje povoljnim uslovima na nicanje možemo čekati 22 dana.

Comments