Bolesti rasada povrća

 Na rasadu povrća mogu da se jave razne bolesti, a najčešće su one koje uzrokuju gljivice, bakterije i virusi.

Plamenjača, pjegavost, uvenuće, polijeganje, pepelnica, trulež, hrđe, antraknoza, mozaičnost i druge gljivične bolesti su glavni prouzrokovač uvenuća rasada. Njihovi simptomi se manifestuju na različite načine, a često su jasno vidljive u prvim fazama razvoja infekcije.

Uobičajeno se misli da je plamenjača bolest koja se javlja na raznim biljnim vrstama, da je jedan prouzrokovač i da se javljaju na starijim, razvijenim biljkama. U stvarnosti plamenjače su grupa oboljenja sa sličnim simptomima, a izazivaju ih gljivice iz različitih porodica i rodova. Tako plamenjaču krompira možemo naći na paradajzu i patlidžani, ali ćemo na paprici naći plamenjaču paprike. Na krastavcima se javlja plamenjača koju izaziva treća gljivica.

Vežu se za starije biljke, ali ove gljivice mogu da izazovu infekciju rasada i dovesti do njegovog propadanja ili, što je češće, da ih iz rasadnika biljkama prenesemo u polje. Zaražene biljke slabo napreduju, kržljave su i propadaju.

Priču o bolestima rasada ćemo nastaviti, jer je sad vrijeme uzgajanja.


Comments